Select Page

Disclaimer

De inhoud van deze website is met grote zorg samengesteld. Wij proberen ervoor te zorgen dat de informatie op Dokterpatient.nl klopt en begrijpelijk is. Toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Uw situatie kan anders zijn dan de situaties zoals beschreven in de teksten op Dokterpatient.nl. Voor een persoonlijk advies over uw situatie kunt u contact opnemen met uw huisarts of medisch specialist. Zij kennen u en weten hoe uw gezondheid is.

De informatie op Dokterpatient.nl is niet bedoeld als vervanging voor contact of een afspraak met uw huisarts of medisch specialist. DokterPatient is niet verantwoordelijk voor uw schade als gevolg van het gebruik van de adviezen op dokterpatient.nl.

U mag de afbeeldingen, teksten, films en andere informatie op DokterPatient gebruiken voor uzelf en uw naasten en ook met hen delen.

De intellectuele eigendomsrechten en andere rechten op de afbeeldingen, teksten, films en andere informatie zijn van DokterPatient. Dat betekent dat u alles wat wij hebben gemaakt op DokterPatient niet op bijvoorbeeld andere websites mag gebruiken. Dit mag allen als u daarvoor toestemming van DokterPatient heeft gekregen.

Als u op uw website een link wilt plaatsen naar Dokterpatient.nl, dan mag dit. Hiervoor hoeft u geen toestemming van ons te vragen.

DokterPatient is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen.